S I O P O R   jako plnivo, příměs, aditivum a jiné využití

s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference


            SioPor - plnivo v kaučukové směsi :

    Při výrobě kaučukových směsí na středisku válcovna se používají hlavní plniva kaolín a vápenec mletý (křída). Tyzto plniva dávají směsím charakteristické znaky jako např.: tvrdost, pevnost, tažnost, hustota,, atd. Při použití nového plniva SioPor byly porovnávány fyzikálně mechanické hodnoty. SioPor ve vzorkové směsi vykazuje vyšší tvrdost, nižší hustotu ( specifická hmotnost), ale nižší pevnost.
   Při měření viskozity a navulkanizování má zkoušené plnivo vyššé vyskozitu i rychlejší navulkanizování směsi. Vulkanizační charaktery křivek má zkoušené plnivo opět vyšší hodnoty než ostatní zkoušené plniva (úprava zrychlovacího systému směsi). SioPor plnivo je možné kombinovat s jinými plnivy, které se používají při výrobě kaučukových směsí.
Na požádání poskytneme kompletní protokol s naměřenými hodnotami a porovnání s ostatními plnivy.


    Siopor je chemicky stálý, nehořlavý, odolný vlhku a mrazu. Jeho aktivní rozsah použití je od -250°C do +700°C. Jeho využití a modifikace je velmi široké díky jeho nízké objemové hmotnosti a nízkému koeficientu tepelné vodivosti a dobré schopnosti absorpce zvuku. Využívá se ve stavebnictví, tepelně-izolační technice, chemickém průmyslu jako plnivo u výroby gum a plastů a v řadě dalších odvětvích.

                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272