R e f e r e n c e     S i o P o r u
s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference


            výběr některých uskutečněných staveb ze SioPor materiálu:
       Z A T E P L E N Í   S T R O P U    

Tento náš zákazník nás oslovil s problémem potřeby zateplit stropní konstrukci nad obytnou částí domu a neobydleným podkrovím, kde cítil únik tepla, který se projevoval lehkým chladným prouděním vzduchu ve večerních chladných hodinách a hlavně v zimních měsících. Naopak v létě se místnost stále přehřívala a teploty v těchto prostorách se přehupovali přes 30°C.

Příčina těchto problémů byla jasná. U tohoto objektu jež byl vystavěn ve 30.letech minulého století byla nedostatečná respektive žádná tepelná izolace. Proto se problém musel řešit vhodným zateplením. Strop je tvořen dřevěnou trámovou konstrukcí výšky do 30cm. Podmínka pro tepelnou izolaci byla taková, že musí být velmi lehká, účinná a hlavně musí být odolná vůči hmyzu a hlodavcům a musí být ekologická, protože objekt se nachází v malebné krajině lesů a luk.

Proto padla volba právě na Siopor, který je ekologický, nevylučuje ze sebe žádné chemické a ani toxické látky, jež zatěžují organismus.

SIOPOR jsme vysypali do mezitrámového prostoru (záklopu), tím nebylo nutno zvedat podlahu ani snižovat stropy. Aplikace byla snadná a velmi rychlá. Pytle se SIOPORem se vysypali do trámové konstrukce během několika minut. Kuličky zajistily v mžiku vyplnění nerovností a nepravidelných tvarů, což u jiného materiálu by byl problém.

Podle pozorování majitele, jež posoudil stav před a po aplikaci, mu tepelná izolace SIOPOR ušetřila za vytápění tisíce korun. Před zateplením protopil majitel domu 16 tun uhlí a po zateplení stropu se spotřeba na vytápění klesla o 4 tuny. Při ceně 2500 Kč/tunu za uhlí mu roční návratnost dělala kolem 10 000 Kč. Klima v místnostech v letních měsících se také zlepšilo. Díky tomuto materiálu jež je doživotně stálý a nepodléhá destrukci svých vlastností ani po haváriích s vodou, se tento materiál osvědčil jako nejlepší varianta pro zateplovací a zvukově izolační práce.

Majitel už nepozoruje roztávání sněhu na střešní krytině od úniku teplého vzduchu, kterému už úspěšně zamezuje SIOPOR. " Práce byla minimální, rychlá a hlavně efektivní. Jsem rád, že jsem tento materiál objevil. Jelikož pracuji ve stavebním oboru vidím velkou perspektivu tohoto materiálu" říká šťastný majitel.

Ing. Šťovíček
(Teplicko)


       V Y U Ž I T Í   S I O P O R   -   b e t o n u   J A K O   P O D L A H Y  

Další z mnoha variant využití SioPoru je jako náhrada za písek v betonu. Jestliže SioPor granulát nahradí písek, vznikne tepelně a zvukově izolační beton, který se dá využít mnoha způsoby (stropní, podlahová, střešní konstrukce a jiné ).

V této referenci se použil jako SioPor beton pro podlahovou konstrukci v rodinném vícegeneračním domě. Dobrá podlaha musí být dobře zaizolována jak tepelně tak i zvukově a hlavně proti nepříjemnému kročejovému hluku, vznikající od rázů, šířící se konstrukcí. Další požadavek byl finanční. Tato forma izolace, respektive izolačního lehčeného betonu, je levnější, než běžné klasické používané tepelné izolace.

"SioPor beton jsem připravoval v klasické bubnové míchačce. Pro danou konzistenci vody, cementu a SioPoru jsem chvíli hledal optimální recepturu, ale po druhé míchačce jsem již lehce míchal svoji potřebnou směs bez problémů. Technologie míchání je skoro totožná jako u klasické betonové směsi s pískem. Není to nikterak složité. Naopak při přípravě a ukládání SioPor betonu jsem ušetřil minimálně polovinu času oproti klasickému betonu s tepelnou izolací."

"Na stavbě bylo použito asi 20m3 SioPoru. Výhodou bylo, že jsem ušetřil finance určené pro investici do stropní a podlahové konstrukce. S tímto novým a ekologicky moderním materiálem jsem získal kvalitu."

Ing. Charouzek
(Brno)


       C E L K O V Á   R E K O N S T R U K C E   -   S I O P O R   -   b e t o n

K celkové rekonstrukci jsem přistoupila, protože původní přízemní rodinný domek je starý 130 let, použitý stavební materiál je kámen, pálená cihla a tzv. vepřovice, není podsklepen a byl bez jakýchkoliv izolací, v jednotlivých místnostech se vyskytovala vlhkost.

Pod SIOPOR-BETON jsme uložili izolace zn. IGLU. Se SIOPOR-BETONEM se nám pracovalo velmi lehce a rychle, beton dobře vysychal. Cca 50 m podlahové plochy vybetonovaly 2 osoby (student a majitelka domu) za 10 hodin. Na ploše 38 m je vrstva SIOPOR-BETONU 15 cm a ve zbývajícím prostoru 17 cm.

"Nyní jsou místnosti suché. Během topných sezón 2004–2006 pracoval plynový kotel s minimálním výkonem, přesto bylo v domě příjemně“, – potěšeně ukončila své vypravení paní Marcela."

Marcela A.
(Přerov)  


       R E K O N S T R U K C E   S T Ř E CH Y   -   S I O P O R   - b e t o n

Oprava střechy se konala za špatného počasí v období podzimního deště (září – říjen 2003). Během velmi krátké doby jsme uskutečnili opravu střechy a uložili na ní hydroizolaci. Na ploše střechy 400 m pracovali 3 pracovníci, na střeše používali míchačku. Práce s SioPor – betonem trvala 5 dní, takže denně pracovnici zvládali 80 m . Pravě použití SioPor – betonu nám dovolilo zkrátit pracovní dobu 2x.

Kromě toho, že Siopor–beton je perfektní pro formovaní nestandardních tvarů, zůstává déle čerstvým než klasický beton. Vysychání betonu proběhalo přes ventilační šachty a už po prvních 24. hodinách se dalo po střeše chodit. Obyvatelé domu jsou spokojeni a během tří let nevíme o žádných problémech.

Radomil Šajtar, fa. KLEMP.
   (Fryčovice - OSTRAVA)        
Z a h r a n i č n í     r e f e r e n c e

Využití SIOPORu na ostatních Referenčních stavbách - kliknětePoužívání betonu s objemovou hmotností až 450 kg/m nám šetří velké finanční zdroje. Jedno nákladní auto se SioPorem (objem 100 m, váha 6 tun) nám šetři až 200 tun, tj. 20 nákladních aut s betonem, kdybychom dělali podlahy klasickou metodou. Díky používání SioPor – betonu na některých budovách byla snížena zatěž budovy až o 6 000 tun.

Jednou se přihodilo, že na stavbě došlo k výpadku elektřiny, proto jsme nebyli schopni používat jeřáb. Skupina brigádníků (studentů) vynesla celé množství SioPoru (100 m) manuálně do 6. patra a tak práce nebyla přerušena. SioPor má při výrobě betonu další výbornou vlastnost – kuličky SioPoru nevyplývají nahoru. SioPor – beton zůstává i nadálé homogenní směsí. Připravený materiál zůstává čerstvý i během několika hodin od jeho přípravy.

Ing. Eine, CSc..
   (Kyjev)      
                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272