S I O F A R B     p o u ž i t í


s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference

             Použití  SIOFARBu
              SIOFARB    jako plnivo do protipožárních dveří


SIOFARB se používá také do protipožárních dveří, ideálně v kombinaci s minerální vlnou. Pří výrobě protipožárních dveří se využívají následovné vlastnosti materiálu SIOFARB-D:


    Použití:


  Zkouška požární odolnosti protipožárních dveří  

Graf závislosti teploty na čase - teplota cca. 950°C. (Výpň: 30 mm minerální vlny + 1 mm SIOFARB-D™ + 30 mm minerální vlny)

Z materiálu SIOFARB™ se uvolňuje chemicky vázaná voda ve formě páry (viz. graf po 24 minutách), přičemž dochází k poklesu teploty.              SIOFARB    jako stavební lepidlo


Protipožární nátěr SIOFARB má vůči lepeným materiálům vynikající adhezní vlastnosti k materiálům (cca 10 MPa). Můžeme slepovat různorodé materiály mezi sebou (např. dřev-kov, kov-beton, cihla-pórobeton ), ale i různorodý odpadní materiály. Takto získané produkty mají jedinečné vlastnosti (pro podrobnější informace, klikněte na obrázek):


Dřevěná překliľka SiWood

Dřevěná překližka,
pojivo SIOFARB-D

SiWood- z odpadu,
pojivo SIOFARB-D              SIOFARB    jako protipožární nátěr


SIOFARB má vysokou schopnost absorbovat teplo, a to již pod 150°C (bezkonkurenční vlastnost). Používá se jako protipožární nátěr na všechny stavební materiály, kromě hliníku a skla. Na nátěr se může aplikovat krycí barvanealkalického typu . Vyrábí se ve dvou provedeních: SIOFARB-D a SIOFARB-M


   Charakteristiky protipožárního vypěňovacího nátěru:  

Výrobek
SIOFARB-D
SIOFARB-M
Určeno na
Dřevo, PES, PUR, apod.
Kov a pod.
pH
11 - 12
Objemová hmotnost (kg.m-3) - nevysušený nátěr
1400 - 1600
Objemová hmotnost (kg.m-3) - vysušený nátěr
1700 - 2000
1600 - 1700
Minimální adheze (MPa)
10
Ředidlo
Voda
Toxicita
NeníV případě požáru pracuje SIOFARB následovně:

  1. Uvolňování krystalicky vázané vody. Zaručuje teploty blízké 100°C, po dobu 10 - 20 minut. Počátek - při teplotě kolem 150°C.

  2. Nadýmání povrchové vrstvy.Vytvoření keramické fáze (λ=0,043 W.m-1K-1). Počátek - při teplotě kolem 250°C.

  3. Vytváření sklokeramické vrstvy. Současně dochází k hlavnímu efektu SIOFARB-u: absorpce velkého množství tepla. Počátek - při teplotě kolem 850-900°C.

Všechny tři fáze se zvolna prolínají. V případě 4 mm nátěru jsou v nátěru přítomny 3 - 4 vrstvy, které se postupně za sebou aktivizují.              SIOFARB    v pyrotechnice


SioFarb se vyrábí podle unikátní, patentované technologie z výjimečných přírodních materiálů (základním materiálem je křemičitý písek). Materiál není radioaktivní a během skladování, zpracování a využití neuvolňuje žádné látky. Při vysokých teplotách (požárech) vypařuje ze sebe jen vodu. Vypaření vody začíná při teplotě 150°C (stav tlení).
         Při nanášení na jiné hořlavé a lehce hořlavé materiály (papír, dřevo, polystyren, polyuretan) nedovoluje takovým materiálům hořet a tlít. Například: karton, který je lepen SioFarbem, nepodléhá řezání autogenem. Materiál SioFarb má velmi vysokou adhezi (do 10 Mpa) k různým materiálům, hlavně k papíru a dřevu. Vytváří velmi pevný lepený spoj v konstrukci. Pro skladování a používání je výborným materiálem, protože je netoxický. Voda slouží jako rozpouštědlo. Ideální je pro výrobu protipožárních obalů a pyrotechnických konstrukcí a výrobků :

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272