S I O F A R B - D, M


s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference

             Protipožární nátěr SIOFARB - D, M


SIOFARB je výrobek z přírodních minerálních látek, jehož základem je silikát. Neobsahuje organické složky a nevylučuje toxické nebo škodlivé látky ani při nanášení nátěru a údržbě natřených výrobků, ani při požáru.
         SIOFARB se používá jako ohnivzdorný nátěr pro kovové a dřevěné povrchy. SIOFARB má protikorozní vlastnosti pro kov a antiseptické pro dřevo. Díky přítomnosti vetšího množství chemicky vázané krystalohydrátové vody, ve vysoce modulové silikátové osnově, nátěr získává zvýšenou ohnivzdornost. Vlivem vysoké teploty se voda postupné uvolňuje, a tím chrání povrch nátěru, proti ohřevu nad 100°C.
         SIOFARB se působením vysoké teploty vzdouvá a vytváří na chráněném povrchu pevnou tepelně izolační vrstvu, podobnou pěno-keramice.


             PODMÍNKY NANÁŠENÍ NÁTĚRU, VYUŽITÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ :


materiál
SIOFARB - D
SIOFARB - M
Teplota nanášení
+5° až +30°C
+5° až +30°C
Využití bez ochranného nátěru
0° až +60°C; r.v.v. <75%
0° až +60°C; r.v.v. <75%
Využití s ochranným nátěrem
-35° až 0°C; nebo 0° až +60°C a r.v.v. může být >75%
-35° až 0°C; nebo 0° až +60°C a r.v.v. může být >75%
Vztah k jiným materiálům
Antiseptické na dřevo, antikorozivní na kov
Antikorozivní na kov, není nutný jiný podkladový nátěr
Oblast použití
Interiér, exteriér
Interiér, exteriér
Aplikace
Dřevo, plasty, ...
Ocelové konstrukce
Nevhodné pro
skleněné materiály
skleněné materiály
Způsoby nanášení
Manuálně, i mechanizovaně
Manuálně, i mechanizovaně
Tloušťka jedné vrstvy - nástřik
0,15 až 0,30 mm
2,00 až 3,00 mm
Tloušťka jedné vrstvy - manuální nanášení
1,00 až 2,00 mm
4,00 až 5,00 mm
Doba schnutí před nanášením další vrstvy
24 hod.
24 hod.
Doba úplného vysušení nátěru
48 hod.
48 hod.
Barva
Poloprůhledná, možnost barevné pigmentace
Odstíny hnědé
Úbytek tloušťky po vysušení
20% - 26%
20% - 26%
Podmínky skladování
Chránit před vlivem počasí, nejlépe při teplotě +5° až +40°C. Po zmražení a opětovném rozmražení, nemění své vlastnosti.
Chránit před vlivem počasí, nejlépe při teplotě +5° až +40°C. Po zmražení a opětovném rozmražení, nemění své vlastnosti.


             Protipožární nátěr SIOFARB - D,


Protipožární nátěr SIOFARB-D je určen na různorodé materiály.
Pro názornou ukázku si prohlédnětě video, kde je zachycen průběh zkoušek

Filmová ukázka
(VIDEO: 5 min )

Polyuretan + SIOFARB-D (začátek zkoušky) Kabel + SIOFARB-D (začátek zkoušky) Dřevo + SIOFARB-D (začátek zkoušky) Polystyren + SIOFARB-D (začátek zkoušky)
Polyuretan + SIOFARB-D
(začátek zkoušky)
Kabel + SIOFARB-D
(začátek zkoušky)
Dřevo + SIOFARB-D
(začátek zkoušky)
Polystyren + SIOFARB-D
(začátek zkoušky)
Polyuretan + SIOFARB-D (ukončení zkoušky) Kabel + SIOFARB-D (ukončení zkoušky) Dřevo + SIOFARB-D (ukončení zkoušky) Polystyren + SIOFARB-D (začátek zkoušky)
Polyuretan + SIOFARB-D
(ukončení zkoušky)
Kabel + SIOFARB-D
(ukončení zkoušky)
Dřevo + SIOFARB-D
(ukončení zkoušky)
Polystyren + SIOFARB-D
(ukončení zkoušky)

Tloušťka nátěru na PES a PUR - 0,35 mm; na dřevo a kabel 0,20 mm.


             Protipožární nátěr SIOFARB - M,


Protipožární nátěr SIOFARB-M je určen hlavně na kovové konstrukce.
Pro názornou ukázku si prohlédnětě video, kde je zachycen průběh zkoušy

Filmová ukázka
(VIDEO: 27 min - zkouška plechu )

Graf závislosti teploty ocelového materiálu, chráněného SIOFARB-em, na čase.

Grafické znázornění teplotního průběhu


                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272