S I O F A R B


s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference

             SIOFARB a jeho možnosti


Nehořlavý polyfunkční materiál třetího tisíciletí, vyroben patentovanou technologií pro ochranu materiálů před vysokýma teplotama a ohněm. Je vhodný i jako ekologicky čistý klih, tmel a lepidlo Je vyroben výlučně z přírodních, minerálních látek s vysokým obsahem krystalicky vázané vody, která se uvolňuje vlivem vysokých teplot (požáru). Kromě vody, se neuvolňují žádné jiné splodiny, t.j. ani žádné škodliviny.

Oblast použití SIOFARBu je velice rozmanitá a široká. Tento výrobek se uplatňuje v lehkém i těžkém průmyslu a zejména ve stavebnictví jako ochrana před požárem v únikových cestách a na únikových komunikačních konstrukcích (okna, dveře, prostupy,atd.) Zde je malý nástin použití tohoto našeho produktu:

1. Protipožární ochrana materiálu (dřevo, kov, PES, PUR, atd.). Unikátní vlastnosti jej předurčují také k protipožární ochraně tenkých kovů, dále nádrží a tanků s hořlavými kapalinami. Vzhledem k tomu, že se ze SIOFARB-u neuvolňují hořlavé, ani zdraví nebezpečné látky, je možné jej aplikovat bez nutnosti odstavení provozu (vhodné na „horké“ a chemické provozy).

2. Ekologicky čistý klih, lepidlo, tmel. Neobsahuje formaldehydy ani ředidla. SIOFARB je vysoce modulový silikátový klih, který se vyrábí dle speciální, patentní technologie. Vysoká adheze (minimálně 10 MPa) SIOFARB-u k různým látkám, umožnuje slepit navzájem shodné, nebo různorodé materiály (dřevo+dřevo, dřevo+kov, cihla+cihla, cihla+pórobeton, atd.), a současně může zvýšit jejich protipožární odolnost. Uvedená vlastnost SIOFARB-u dává nové možnosti ve stavebnictví, v nábytkářském průmyslu (výroba, nehořlavých překližek, desek, nábytku), výroba stavebních desek z komunálního odpadu (po jeho předchozím rozdrcení) atd.

3. Komponent na výrobu ohnivzdorných materiálů a konstrukcí. Je možné vyrábět nové protipožární materiály s využitím již existujících ( minerální vlna, sádrokarton, apod.). Protipožární materiály a konstrukce upravené SIOFARB-em, mají znatelně lepší vlastnosti, bez zvýšení nákladů na výrobu a konečnou cenu (protipožární dveře, trezory, stěny a pod.).

4. Výroba nových stavebních materiálů. Využitím zpěnovací vlastnosti SIOFARB-u při vysokých teplotách, je vyráběn nový materiál – SIOPOR, který má vynikající tepelně-izolační a zvukově-izolační vlastnosti a je termostabilní až do teploty 800°C. SIOPOR má nízkou hmotnost, proto se využívá na výrobu odlehčených betonů. Po slisování vzniká deska SIOTERM-C , která se využívá na obkladové a stropní desky. Dalším produktem ze SIOPOR-u je stavební blok SIOTERM-B, které je možno využít při budování staveb.

Filmová ukázkaSIOTERM-C - zkouška plamenem 1,5 min

(Technický list materiálu SIOFARB ve formátu PDF)


   použití SIOFARBu v praxi:  
                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272