S I O P O R     B E T O N     v l a s t n o s t i

s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference            Absorbční vlastnosti SIOPOR BETONuAbsorbční vlastnosti
SIOPOR BETONu

SIOPOR-BETON
SIOPOR-BETON
SIOPOR-cementová polosuchá zásypová směs do zdiva
SIOPOR-cementová polosuchá zásypová směs do podlah
ρ=400 (kg  m-3) ρ=600 (kg  m-3) ρ=175 (kg  m-3) ρ=220 (kg  m-3)
Nasákavost vodních par

(20°C, r.v.v. 60%, trvání zkoušek - do dosažení konstantní hmotnosti vzorku, v laboratorii)
3,75 % 3,3 % 12,0 % 11,4 %
Schopnost absorbce

(v roztoku K2SO4, r.v.v. 97%, trvání zkoušek – 12 dní, v laboratorii - v exsikátoru)
7,1 % 6,25 % 11,1 % 9,2 %

Nasákavost vodních par

(20-22°C, r.v.v. 60%, trvání zkoušek - do dosažení konstantní hmotnosti vzorku – 14 dní, na otevř.vzduchu)
4,65 % 2,8 % 8 % 7,1 %

Nasákavost ve vodě

(úplné ponoření do vody, trvání zkoušek - do dosažení konstantní hmotnosti vzorku)
90,0 % 42,4 % 150,0 % 109,7 %

Schopnost k vysušení úplně nasáknutého vzorku - viz předch.

(20-22°C, r.v.v. 60%, trvání zkoušek - do dosažení konstantní hmotnosti vzorku – 12 dní, v laboratorii.)
4,8 % 2,9 % 8,22 % 7,97 %


             Akustické vlastnosti SIOPOR BETONu


I.)
        Testy na zvukovou izolaci byly provedeny na Ukrajině, dle norem odpovídajících bývalým ale i některým stále platným českým normám ČSN. Testovala se železobetonová konstrukce tloušťky 160mm. Poté se otestovala uvedená konstrukce se SIOPOR-BETONEM, ρ =400 (kg.m-3, tloušťky 70 mm.)

Výsledky testování:
Železobeton bez zvukové izolace: 75 dB
Železobeton se zvukovou izolací: 59 dB

Při tloušťce 70 mm SIOPORBETONU (ρ=400 kg.m-3, tloušťky 70 mm) je rozdíl 16 dB.II.)
        Na konstrukci,na ketré se prováděly zkoušky na akustické vlastnosti dle ISO 717-2, byla složena ze ŽB panelu , Siopor betonu tl.50mm jako tepelná a zvuková izolace, bet. mazaniny , a povrchová úprava byla buď koberec tl. 5mm , nebo linoleum tl, 3,5mm.

Prostup zvuku při zkoušce v rozsahu frekvenční škály (od 100 Hz - do 3150 Hz)
u konstrukce, kde povrch tvoří linoleum je v průměru Lnw1= 60 dB
u konstrukce, kde povrch tvoří koberec je v průměru Lnw2= 54 dB
                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272