S I O P O R     B E T O N


s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference

             Co je  SIOPOR-BETON:  


Směs materiálu SIOPOR a cementu s vodou (možné také další přísady) se nazývá SIOPOR-BETON.

  Oblast použití:  

  • Tepelně, zvukově izolační beton pro vertikální i horizontální konstrukce
    (např. podlahy s/bez vytápění, ...)
  • Vyrovnávací a výplňové vrstvy
  • Protihlukové vrstvy na stěny
  • Výroba stavebních tepelně a zvukově izolačních dílců a tvarovek (SIOTERM-B)
  • Výroba komínových dílců a tvárnic, krbových vložek
     Podlahové vytápění na podlkladě z SIOPOR-BETON-u

Základní vlastnosti:


Objemová hmotnost - ρ (kg.m-3)
300 400 500 600

Pevnost v tlaku - p (MPa)*
0,7 1,0 1,3 1,6

Koeficient tepelné vodivosti - λ (W.m-1.K-1)
0,08 0,1 0,12 0,14

*Vyzkoušeno na cementu 32,5     V tabulce jsou použity hmotnostní procenta  Technologický postup přípravy SioPor-betonu

Nejdříve do bubnové míchačky nalijeme vodu a během otáčení míchacího bubnu se přidává potřebné množství cementu. Vše se promíchá do homogenní hmoty, tzv. cementového mléka. Do této směsi se přidá potřebné množství materiálu SioPor a mísí se zhruba 3 minuty. Poté se přilévá potřebné množství vody do získání potřebné konzistence
       Nutno míchat v gravitačních míchačkách. Gravitační míchačka je zcela běžný typ míchaček, u které se lopatky točí spolu s bubnem.  Ukládání hydroizolace na   SIOPOR-BETON  

SIOPOR-beton má stupeň hořlavosti A - nehořlavý, nevylučuje žádné škodliviny, je možné používat plynový hořák:


Izolací střech materiálem SIOPOR-BETON se zabývá firma:

Klemp Radomil Šajtar


                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272