S I O P O R     p o u ž i t í
s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference


            Využití SIOPOR materiálu:


Nízkoenergetické a pasivní domy Panelová a cihlová zástavba
- Podzákladové desky - Vnější tepelně izolační vrstva
- Tepelně izolační: - Zateplení půdních a suteréních prostor
   zásypy, stěnové dílce, stropní a střešní konstrukce, - Tepelná izolace střech
   lehké betony, omítky a jiné prefabrikáty
Jiné druhy použití
Technické konstrukce - Akusticky izolující materiály
- Tunely - protipožární vrstva - Podklad pro vegetační zelené střechy
- Tepelně izolační zásyp energokanálů - Filtrační materiál
- Protihlukové bariéry u rychlostních silnic - Dekorační materiál v architektuře
- Akustická vrstva železničního podkladu - Výroba lehkých tepelně izolačních malt a omítek
- Aditivum pro výrobu plastů a gumových směsíZÁSYP
V KLENBĚ


ZÁSYP
ENERGOKANÁLŮ


NĚMECKÝ
STROP


            Malty a štuky na bázi SIOPORu


Štukaturní směsi a tepelně izolační malty.

Přidáním materiálu SIOPOR při výrobě cementových, vápeno-cementových a sádrových omítek a malt se zlepší jejich tepelně izolační a zvukové vlastnosti. Kuličkový tvar SIOPORu zajišťuje vyšší tlakovou i ohybovou odolnost.

    Lehké cementové štukaturní směsi.   
Vlastnosti

  • Vysoká adheze k betonu, cihle i pórovitým materiálům
  • Lehká zpracovatelnost
  • Lehká formovatelnost
  • Dobrá prodyšnost
Objemová hmotnost směsi
1400 kg.m-3
Objemová hmotnost suché směsi
1180 kg.m-3
Pevnost v tlaku min.
3,3 MPa
Pevnost v ohybu min.
1,2 MPa

        Lehké cementové malty.   

           Vlastnosti

  • Vynikající tepelně izolační vlastnosti
  • Vysoká adheze k pórovitým stavebním materiálům
  • Snížená nasákavost vody
  • Lehká zpracovatelnost
  • Zvýšená pevnost v tlaku a ohybu

!! Firma NAGARA se zabývá jenom dovozem a prodejem mat. SIOPOR, výrobou omítek a malt se zabývá Vápenka Vitošov  Vápenka Vitošov


                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272