S I O P O R     v l a s t n o s t i


s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
Informace a media
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference


Kvalita tepelně izolačních materiálů je primárně charakterizována hodnotou tepelného odporu (R), při konstantní tloušťce materiálu, přičemž platí, že větší hodnota tepelného odporu znamená lepší tepelně izolační vlastnosti. Materiál Siopor, jež se vyrábí a dodává ve třech frakcích, má výbornou hodnotu koeficintu tepelné vodivosti, což je hodnota jež se hravě vyrovná s jinými tepelnými izolacemi.

Pro jasně hovoří i jeho nízká hmotnost. Tato výhoda Sioporu se uplańuje především v jeho snažší aplikaci na stavbě, ale hlavně v jeho variabilitě použití. Protože, Siopor je tepelně izolační granulát je možné ho aplikovat až do nejzahších koutů a obtížných míst na stavbě, kde by žádný jiný tepelně izolační materiál se nedostal. Tato výhoda se hojně aplikuje u rekonstrukcí a sanací staveb.

Sekundárním parametrem je prodyšnost a také schopnost si udržet vlastnosti nejen při 0%-ní vlhkosti vzduchu (v podstatě nereální stav), ale i při vyšších hodnotách relativní vlhkosti (které odpovídají reálným podmínkám). Dalšími důležitými vlastnostmi jsou nízká hmotnost materiálu, jeho stálost, nehořlavost, zdravotní nezávadnost.


Rozměr zrn - d (mm)
0,10 - 1,00 0,63 - 2,50 2,50 - 6,00
Objemová hmotnost - (ρ) (kg.m-3)
120 - 160 60 - 100 60 - 80
Stlačení ve válci - p (MPa)
0,080 0,030 0,010
Koeficient tepelné vodivosti - λ0 (W.m-1.K-1)
0,058* 0,049* 0,039*
Koeficient tepelné vodivosti - λ3 (W.m-1.K-1)
0,060** 0,052** 0,046***
Teplotní rozsah použitelnosti - t1 (°C)
do +700


Tepelný odpor vrstvy zásypu materiálu SIOPOR.

Jako násypový a zásypový materiál je z tepelně izolačního a ekonomického hlediska prakticky použitelná frakce 2,5 - 6 mm, pro kterou byla vyhotovena níže uvedená tabulka s jednotlivýma tl. vrstev a k tomu příslušné hodnoty, které ovlivňují tepelně izolační vlastnosti.

Tloušťka vrstvy [cm]
Tepelný odpor [R0.K.W -1]*
Tepelný odpor R36 (m2.K.W-1)***
Hmotnost 1 m2 (kg)
5 1,280 1,087 4,0
10 2,560 2,173 8,0
25 6,410 5,434 20,0
50 12,820 10,868 40,0
* při 0% vlhkosti materiálu
** při 3% vlhkosti materiálu
*** při 36% vlhkosti materiáluPorovnání vlastností tepelně izolačních materiálů:

vlastnosti/materiál *
Polystyrén
Polyuretan
Minerální vlna
Keramzit
SIOPOR
ρ (kg.m-3)
10-60
35-50
30-200
275-300
60-80
Teplotní rozsah použitelnosti
Do 75°C
Do 100°C
Do 250°C
Do 750°C
Do 700°C
Koef. tepel. vodivosti při 0 % vlhkosti λ0 (W.m -1K -1)
0,036-0,050
0,032-0,043
kolem 0,040
0,090-0,10
0,039-0,044
Stupeň hořlavosti
C3
C3
A
A
A
Uvolňování zplodin (požár)
Kouř, saze, oxidy, ...
Kouř, saze, oxidy, nitráty, kyanidy, ...
Sublimace pojiva nad 250°C
žádné
žádné
Faktor difúzního odporu - µn
40-67
2,5-180
1-12
2,5-4,5
2-4
Materiál
Syntetický
Syntetický
Přírodní minerální se syntetickou úpravou
Přírodní minerální materiál
Přírodní minerální materiál

Rozdíl v tepelně izolačních vlastnostech, při teoretické a reální vlhkosti materiálu je u SIOPOR-u minimální:

Při 0 % vlhkosti materiálu - λ0 = 0,039 W.m-1K -1

Při 36 % vlhkosti materiálu - λ36 = 0,046 W.m-1K -1

* Uvedené hodnoty jsou pouze informativního charakteru. Vyhrazujeme si právo na změnu!


                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272