S I O P O R


s i o p o r

info o SIOPORU
SIOPOR vlastnosti
SIOPOR a jeho využití v praxi
s i o p o r      b e t o n

SIOPOR BETON INFO
SIOPOR BETON - vlastnosti
SIOPOR BETON - použití
s i o f a r b

SIOFARB INFO
SIOFARB-D INFO
SIOFARB-M INFO
s i o

Služby a ceník
Informace a media
OCENĚNÍ
Reference


Siopor se díky svým vlastnostem a svými modifikacermi nejvíce využívá ve stavebnictví a pro svoje vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti využívá pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.

Siopor je tepelně a zvukově izolační materiál, který je nehořlavý. Třída hořlavosti je A.1. Tento materiál je netoxický a neobsahuje žádné prvky, které by byly škodlivé zdraví. Tento produkt je klasifikován jako zdraví bezpečný. Jeho zbarvení je mezi světle hnědou až žlutou .

Siopor se vyrábí z určitého typu křemičitého písku. Vhodným tepelným zpracováním upraveného křemičitého písku kolem teploty 300°C expanduje na pórovité kamenivo-SIOPOR. Siopor jsou drobné kuličky s porézností až 95%. Při expandování se objem Sioporu několikanásobně zvětší.

Siopor je chemicky stálý, nehořlavý, odolný vlhku a mrazu. Jeho aktivní rozsah použití je od -250°C do +700°C. Jeho využití a modifikace je velmi široké díky jeho nízké objemové hmotnosti a nízkému koeficientu tepelné vodivosti a dobré schopnosti absorpce zvuku. Využívá se ve stavebnictví, tepelně-izolační technice, chemickém průmyslu jako plnivo u výroby gum a plastů a v řadě dalších odvětvích.

Využití SioPoru jako aditiva či příměsy nebo plniva

Siopor je dodáván v balený a to ve 150-ti litrových PE pytlích, (cca 6,66 pytlů = 1m3). Jiný způsob balení je možné zajistit po vzájemné domluvě. SIOPOR neobsahuje organické rozpouštedla, ani nebezpecné látky. Na prostory k uskladnování SIOPORu nejsou kladeny zvláštní požadavky. Muže být skladován v jakémkoli suchém nealkalickém prostředí, při libovolné teplotě, vlhkosti vzduchu a v libovolném obale. Po nasáknutí vodou a vysušení nezmění své vlastnosti. SIOPOR je dovoleno transportovat všemi druhy dopravních prostředků v souladu s předpisy na přepravu nákladu, chráněných před větrem (lehký materiál. Siopor neobsahuje žádnou vodu, tudíž se k Vám dostává bez obsahu vlhkosti (vody), naopak je to třeba např. u písku, kde při transportu je spolu s kamenivem dodávaná i voda v podobě vlhkosti v materiálu. Doba použití: není ohraničena. Záruční lhůta: není ohraničena.

Využití SIOPORu na Referenčních stavbách - klikněteSpolečné vlastnosti stavebních materiálů na bázi SIOPORu:

 • Nízká tepelná vodivost
 • Vysoká tepelná odolnost (do 700°C)
 • Nehořlavost - třída hořlavosti A
 • Dobrá zvuková izolace
 • Dostatečná pevnost a nosnost
 • Dobrá propustnost vodných par
 • Výborná vysušitelnost
 • Dostatečná pevnost v tlaku
 • Nevhodné podmínky pro plíseň, hmyz a hlodavce
 • Není toxický, neobsahuje chemické přísady
 • Není elektrostatický
 • 100 % recyklovatelnost
 • Neusazuje se
 • Vysoká životnostDokumentace - ve formátu pdf:                           
N A G A R A
Na Šibeníku 1, 779 00 Olomouc, Česká republika,  e-mail: sio@nagara.cz, nagara@nagara.cz
GSM:  +420 774 746 767 (774 SIOPOR),  +420 776 112 990,  Tel/Fax: +420 588 504 272